Plynovod Łapy

Přístupová cesta a pracovní plošina pro řiditelné vrty pod železniční tratí č. 75 v obci Łapy.