Vedení 400kV Kozienice-Milosna

Technologická cesta a pracovní plošiny na rašeliništi na staveništi 400kV elektrického vedení.