Větrná farma Dobrzyn

Zpevnění dočasných ploch pro instalaci jeřábu ve městě Dobrzyn.