Větrná farma Kotomierz

Dočasné plochy pro přepravu komponentů větrných turbín na staveništi větrné farmy v Kotoměři.