Větrná farma Wisznice

Dočasné plochy a přístupové cesty na staveništi větrné farmy ve městě Wisznice.