Řízené vrtání Dolní Odra

S potěšením oznamujeme, že jsme dokončili práce na plynovodu DN700 mezi obcemi Przywodzie a Dolna Odra. Od dubna loňského roku jsme pracovali na 60kilometrovém úseku provizorních komunikací, z nichž většina sloužila k vytvoření bezkolizních křížení plynovodu s místními komunikacemi, vodními toky a rychlostní silnicí S3.
Během jedenapůlroční spolupráce se společností PORR Polska jsme instalovali a demontovali více než 80 000 m2 dočasných povrchů.
V nejrušnějším období jsme v jednom okamžiku dodali více než 11 0000 m2 povrchů.
Rádi bychom poděkovali týmu společnosti PORR Polska za důvěru a úspěšnou spolupráci.