ENERGETAB 2023

36. mezinárodní energetický veletrh v Bielsku ENERGETAB 2023 je za námi. Jedná se o největší akci v Polsku, která na jednom místě po tři dny sdružuje energetický průmysl. Představili jsme všechny naše typy silničních desek umožňující výstavbu dočasných komunikací, manévrovacích dvorů, dočasných a eventových základen. Vzhledem k velikosti jsme nebrali pouze dočasné mosty ☹. Akce se konala pod čestnou záštitou Ministerstva pro klima a životní prostředí, Ministerstva pro fondy a regionální politiku a Ministerstva pro státní majetek. Děkujeme za zájem a srdečně zdravíme všechny účastníky této jedinečné akce.