Porucha vedení 400kV Rzeszów-Skawina-Tarnów

Pozor!!! Porucha? My to zvládneme 😊
Jednou z posledních výzev byla urgentní realizace přístupu k porouchanému sloupu vedení 400kV Rzeszów-Skawina-Tarnów. Během dvou dnů od objednávky jsme začali montovat téměř kilometr dlouhý přístupový úsek spolu s pracovní plošinou. Přístup vedl po svahu kopce se stálým sklonem, který lokálně dosahoval 20 %. V závislosti na sklonu svahu jsme použili desky Metrum5, Strong a Aluminium. Nakonec jsme dodali a osadili 4 500 m2 silničních desek, což umožnilo bezpečný vjezd veškeré potřebné techniky na staveniště vlastní silou, včetně 350t jeřábu (bez zátěže). Děkujeme celému týmu společnosti Eltel za důvěru a úspěšnou spolupráci.