Přeprava ponorky ORP Sokół

Tentokrát jsme byli vybráni k zajištění základny pro převoz ponorky ORP Sokół z Pomořanského nábřeží do Námořního muzea v Gdyni. Na tuto neobvyklou akci se i přes nepřízeň počasí sjely davy diváků. Několik dní před plánovaným transportem jsme dodali a nainstalovali téměř 4 500 m2 různých typů panelů: Hliníkové, ocelové, dřevěné Metrum3 a Metrum5 a Flex Deck. Panely měly chránit městské podklady a minimalizovat škody způsobené více než 400 tunami přepravy. Vysoká kumulace podzemních inženýrských sítí, zejména městských teplovodů pod Lipovou třídou, nás vedla k použití hliníkových panelů na tomto úseku. Samotná loď o hmotnosti přibližně 370 tun byla přepravována pomocí samohybných vozidel typu SPMT. Pečlivě připravený průjezd si vyžádal součinnost několika specializovaných firem, které celou operaci bezpečně provedly během několika málo dní. Děkujeme všem, kteří se na této velkolepé přepravě podíleli!