Tymczasowe Drogi Modułowe
farma fotowoltaiczna

Fotovoltaické farmy

Fotovoltaické farmy zabírají stále větší plochu naší země, a proto se mnohem častěji nacházejí v těžko dostupných oblastech. Dodávka lehkých prvků nezpůsobuje dodavatelům problémy a těžké trafostanice se mohou stát výzvou. Prvky vážící několik tun se musí dostat na místo a poté vyložit a nainstalovat. Jako příklad našeho příspěvku k rozvoji čisté energie další úspěšná realizace. Do 72 hodin od prvního kontaktu s klientem jsme dorazili na místo výkonu práce v Lubuskie. Zahájili jsme montáž příjezdové komunikace o délce téměř 400m pro dodávku 4 trafostanic, která v nepříznivých podmínkách trvala 2 pracovní dny. Na místě jsme našli částečně vybudovanou silnici ze železobetonových desek, kterou nakonec náš zaměstnavatel na základě našich zkušeností opustil. Použité řešení umožnilo rychlý a efektivní bezpečný přístup a co je důležité, trafostanice dorazily podle plánu 😊

<
>