Plynovod Wola Osowińska

Přístupové cesty a manévrovací plochy na staveništi plynovodu v obci Wola Osowińska.