Silnice pod přívodem trafic v Lubusku

Fotovoltaické farmy pokrývají stále větší plochu naší země, a proto se mnohem častěji nacházejí v obtížně přístupných oblastech. Dodávka lehkých komponent nečiní dodavatelům problémy, zatímco těžké trafostanice se mohou stát výzvou. Komponenty o hmotnosti několika tun musí být dopraveny na místo a poté vyloženy a instalovány. Jako příklad našeho příspěvku k rozvoji čisté energie lze uvést další úspěšnou realizaci. Do 72 hodin od prvního kontaktu se zákazníkem jsme dorazili na místo prací v Lubušsku. Zahájili jsme instalaci přístupové cesty o délce téměř 400 m pro dodávku 4 trafostanic, která za nepříznivých podmínek trvala 2 pracovní dny. Na místě jsme našli částečně vybudovanou silnici ze železobetonových desek, kterou náš zákazník nakonec opustil, spoléhaje na naše zkušenosti. Toto řešení umožnilo rychlé a efektivní zajištění bezpečného přístupu a co je důležité, trafostanice dorazily podle plánu.